Friday, September 28, 2012

BELANJAWAN 2013 (BAJET 2013)


Pembentangan Belanjawan 2013 (BAJET 2013) oleh YAB Dato' Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak di Parlimen pada 28 September 2012.

Berikut adalah antara kandungan Bajet 2013 yang di"HIGHLIGHTS"kan.

FOKUS 1: MENGARANG AKTIVITI PELABURAN

Insentif Untuk Nelayan

12. Elaun bantuan sara hidup RM 200 sebulan - manfaat 55 ribu nelayan
13. Insentif 10 hingga 20 sen sekilo bagi hasil tangkapan ikan
14. Skim perlindungan insurans nelayan - perlindungan hingga RM100,000

FOKUS 2: MEMPERKASA PENDIDIKAN & LATIHAN
Memperkasa Pendidikan Dan Latihan


29. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 2013 ‐ 2025
- Peruntukan sektor pendidikan: RM38.7 bil. @ 15% dari keseluruhan peruntukan
- Peningkatan kemahiran guru (subjek: Bahasa Kebangsaan, BI, Matematik & Sains)
- Mewujudkan Unit Pelaksanaan Pendidikan (EDU)

30. Pembangunan Sektor Pendidikan
- Tabung Khas Pembinaan, Penambahbaikan & Penyelenggaraan Sekolah (RM1 Bilion)

31. Memperkukuh Peranan Taska Dan Prasekolah
- Pendidikan prasekolah di bawah KEMAS, KPM, PERMATA & JPNIN: RM1.2 bilion
- Geran pelancaran (RM10,000) kepada penyedia Pusat Pendidikan Awal Kanak‐kanak swasta
- Potongan cukai dua kali ke atas majikan yang menyediakan elaun atau subsidi kepada pekerja dan perbelanjaan penyelenggaraan kemudahan Taska dan pusat jagaan kanak‐kanak
- Pengecualian cukai pendapatan bagi tempoh 5 tahun dan elaun bangunan industri pada kadar 10 % setahun diberi kepada pengusaha Taska, pusat jagaan kanak‐kanak dan prasekolah swasta

32. Projek perintis bagi melaksanakan TASKA OKU - 6 kategori OKU
- OKU down syndrome, autisme, OKU penglihatan, OKU pekak dan bisu, OKU fizikal dan OKU masalah pembelajaran

Latihan dan Kemahiran

33. Peruntukan dalam latihan teknikal dan vokasional - RM3.7 bilion
- Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran: RM440 juta
- Peralatan ILP & IKBN: RM366 juta
- Program latihan berstrategik tinggi: melatih 5,000 orang
- Program RAPID di Pengerang: melatih 300 belia dalam bidang minyak & gas
- Program latihan kemahiran dibawah ILP & skim SLDN: melatih 3,200 pelajar India

34. Penubuhan Graduate Employability Taskforce (GET)
- memperkukuh kebolehpasaran graduan & bidang kerjaya

35. Skim Latihan 1M’sia
- potongan cukai 2 kali ke atas perbelanjaan syarikat

36. Pemeriksaan percuma sebanyak 2 kali kepada 1.4 juta ahli PERKESO

FOKUS 3: MEMBUDAYA INOVASI, MENINGKAT PRODUKTIVITI

Mempergiat Aktiviti R&D


38. Peruntukan R&D kepada 5 Universiti Penyelidikan: RM600 juta
- Menjalankan penyelidikan berimpak tinggi
- Bidang strategik: nano teknologi, automatif, bio-teknologi & aero-angkasa

39. Insentif cukai kepada syarikat subsidiari yang menjalankan aktiviti R&D
- Potongan cukai bersamaan jumlah pelaburan
- Pengecualian cukai 100% ke atas pendapatan berkanun untuk tempoh 10 tahun
- Potongan cukai bersamaan jumlah pelaburan oleh pelabur pemangkin dalam syarikat teroka dibenarkan ditolak daripada semua jenis pendapatan

40. Mengarusperdanakan program kreativiti dan inovasi
- Program Inovasi Inklusif: kerjasama agensi Kerajaan & NGO

FOKUS 5: MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

Memacu Transformasi Komuniti


61. Penubuhan National Strategic Coordination Unit
- merancang dan menyelaras program menyeluruh UTP dan RTP

62. Perluasan 6 UTC di seluruh negara
- Alor Star, Kuantan, Ipoh, Johor Bahru, Kota Kinabalu & Kuching
- Menyediakan pelbagai perkhidmatan utama Kerajaan & swasta dalam 1 bangunan

63. Perluasan 5 RTC dan mini RTC di seluruh negara
- Melaka, Johor, Pahang, Sabah & Sarawak
- Menyediakan perkhidmatan komuniti & hasil pertanian di 1 pusat integrasi

Belia dan Sukan

70. Program pembangunan belia
- Program Y-Creative: penglibatan persatuan belia seluruh negara
- Penubuhan New Enterpreneur Fundation (NEF): usahawan muda menceburi bidang ICT
- Penubuhan Young Enterpreneur Fund: pinjaman perniagaan untuk belia dengan subsidi kadar faedah 2% ditanggung oleh Kerajaan (had pinjaman: RM100 ribu)
- Program 1M4U: menggalakkan aktiviti sukarelawan belia

71. Rebat RM200 kepada belia 21‐30 tahun bagi pembelian telefon mudah alih pintar 3G
- manfaat 1.5 juta pengguna

Perumahan Untuk Rakyat

76. Menambah baik Skim Rumah Pertamaku
- Had pendapatan pinjaman Individu dari RM3,000 kepada RM5,000

Bantuan dan Subsidi

79. Pemberian Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M 2.0)
- Bantuan tunai RM500 - isirumah berpendapatan ≤ RM3,000
- Bantuan tunai RM250 - individu bujang berumur 21 tahun ke atas ≤ RM2,000

80. Pengurangan subsidi gula 20 sen (Kerajaan masih menanggung 34 sen dengan perbelanjaan RM278 juta)

81. Subsidi minyak masak (penstabilan harga) - RM 1.5 bilion

82. Program Penyeragaman Harga dan Kedai Rakyat 1Malaysia (KR1M)
- Subsidi kos pengangkutan (LPG 14kg setong: asal RM70; harga subsidi RM26.60)
- Tambahan 57 KR1M di Sarawak, Sabah dan Labuan

Mengurangkan Kos Pembelajaran Pelajar

90. Program kebajikan kepada pelajar sekolah
‐ RM2.6 bilion
- Merangkumi bantuan asrama, Rancangan Makanan Tambahan, bantuan buku teks

91. Program bantuan persekolahan
- RM100 kepada pelajar sekolah
- Manfaat 5.4 juta pelajar dari tahun 1 hingga tingkatan 5

92. Program Baucar Buku 1Malaysia
- RM250 kepada pelajar universiti
- Manfaat 1.3 juta pelajar universiti dan tingkatan 6

93. Menaikkan pelepasan cukai SSPN daripada RM3,000 kepada RM6,000

Pinjaman PTPTN & Skim SSPN

94. Diskaun 20% bagi penyelesaian sekali gus (sehingga 30 September 2013)

95. Diskaun 10% setahun kepada yang membayar pinjaman secara konsisten

Program Jalur Lebar Rakyat

96. Mewujudkan 100 Pusat Internet 1Malaysia di kawasan perumahan rakyat

Aktiviti Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR)

97. Pihak GLC menyokong usaha CSR
- FELDA: Membangunkan 20,000 projek perumahan dalam kawasan FELDA, membaiki rumah‐rumah kampung tradisi, program latihan dan latihan kemahiran
- Yayasan 1MDB: pemberian geran pendidikan, Klinik Bergerak 1Malaysia & program membaikpulih rumah - RM300 juta
- Syarikat GLIC dan GLC (RM500 juta) dalam pembangunan komuniti, biasiswa


Sumber: Najib Razak dan 1malaysia.com.my

0 comments:

Post a Comment