Friday, March 24, 2017

HARI INI DALAM SEJARAH - Tun Abdul Razak melancarkan Persatuan Peladang Kebangsaan


| Hari Ini Dalam Sejarah |

Pada hari ini dalam tahun 1972, Persatuan Peladang Kebangsaan telah dilancarkan oleh Perdana Menteri kedua, Tun Abdul Razak bin Hussein. Upacara tersebut telah diadakan di Maktab Pertanian Serdang (kini UPM) dengan dihadiri oleh 1,000 orang termasuk ahli-ahli persatuan, pegawai-pegawai kanan kerajaan, wakil-wakil swasta dan duta-duta asing. 

Tujuan penubuhan persatuan ini ialah untuk menyatukan persatuan-persatuan peladang dan mempelbagaikan kegiatan peladang khasnya dalam bidang perniagaan dan perusahaan selaras dengan Dasar Ekonomi Baru. 

Antara matlamat penubuhan Persatuan peladang adalah untuk memajukan taraf ekonomi, memperbaiki taraf hidup golongan peladang, menambah pengetahuan dan kemahiran untuk meninggikan hasil pengeluaran serta menggalakkan kerjasama antara peladang. 

Sebanyak RM4.2 juta telah diberikan oleh kerajaan sebagai modal pusingan persatuan ini. Sejak ditubuhkan, persatuan ini telah menyediakan banyak kemudahan seperti perkhidmatan kredit, membekal barang-barang keperluan ladang dan perkhidmatan pemasaran dengan harga berpatutan. 

Tarikh Peristiwa : 24-03-1972 
Sumber : ANM
Kredit    : NAS 

0 comments:

Post a Comment