Monday, September 3, 2018

Kursus kahwin percuma untuk 12,000 pasangan

Bantuan Insentif Kursus Perkahwinan Islam Negeri Johor

Kerajaan Negeri Johor melalui Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ) telah memperuntukkan RM 1.44 juta bagi melaksanakan Insentif Kursus Perkahwinan Islam Percuma yang akan memanfaatkan 12,000 pasangan yang ingin berkahwin di negeri ini. 

Semua warga Johor yang berkelayakan boleh memohon Bantuan Insentif tersebut. 

Syarat – syarat kelayakan memohon:

1. Warganegara Malaysia.
2. Rakyat Negeri Johor.
3. Pemastautin yang melebihi lima (5) tahun.
4. Kursus bagi perkahwinan kali pertama sahaja.
5. Kursus yang diadakan di Negeri Johor sahaja.
6. Hadir dengan jayanya Kursus Perkahwinan dengan bayaran RM120.00.
7. Kursus yang diadakan selepas 9 Mei 2018.

Dokumen yang diperlukan:

1. Salinan Kad Pengenalan;
2. Salinan buku bank / penyata bank pemohon; dan
3. Sijil Kursus Pra-Perkahwinan Yang Asal dan salinan. Jika Sijil hilang, pemohon perlu mendapatkan surat pengesahan kehadiran dan bukti kehadiran kursus daripada penganjur.
4. Surat Akuan Mastautin daripada Penghulu / Ketua Kampung atau Akuan Sumpah dari Pesuruhjaya Sumpah (jika pemastautin), dan dokumen sokongan (bil-bil utiliti) jika berkaitan. 


Borang Permohonan boleh di muat turun di sini : INFO PENTING!Borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada penganjur kursus perkahwinan selepas tamat kursus atau dalam tempoh 3 bulan dari tarikh sijil kursus dikeluarkan.

Tuntutan yang dihantar selepas 3 bulan dari tarikh kursus tidak akan diproses.


0 comments:

Post a Comment