Wednesday, January 30, 2019

Biasiswa MyBrainSc 2019


Biasiswa MyBrainSc 2019 kini telah DIBUKA !

Biasiswa MyBrainSc terbuka kepada seluruh warganegara Malaysia yang sedang atau akan mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Pertama dan Pasca Ijazah secara sepenuh masa dalam bidang sains tulen iaitu Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik di Universiti Awam (UA), Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dan universiti terkemuka luar negara.

BIDANG PENGAJIAN
 1. Fizik
 2. Biologi
 3. Kimia
 4. Matematik

SYARAT PERMOHONAN

Syarat-syarat permohonan adalah berdasarkan 3 kategori berikut :

1) Kedoktoran (Ph.D);
 1. Calon adalah warganegara Malaysia;
 2. Berumur tidak melebihi 35 tahun pada 31 Disember 2019;
 3. Calon telah mendapat keputusan cemerlang di peringkat Sarjana dan sekurang-kurangnya PNGK 3.75 di peringkat Ijazah Pertama dan ke atas atau Kelas Pertama atau setara dengannya dalam bidang sains tulen;
 4. Calon tidak mempunyai sebarang ikatan kontrak dari mana-mana penaja semasa di peringkat pengajian terdahulu atau pihak penaja bersedia melepaskan ikatan kontrak jika ditawarkan biasiswa ini;
 5. Calon yang sedang berkhidmat di mana-mana sektor awam atau swasta dan bersedia untuk melepaskan jawatan sekiranya di tawarkan biasiswa ini;
 6. Calon yang sedang mengikuti pengajian di peringkat sarjana secara penyelidikan penuh akan diberi keutamaan; dan
 7. Calon sedang mengikuti pengajian Ph.D atau telah mendapat tempat mengikuti pengajian dalam bidang sains tulen sama ada di dalam negara atau luar negara berdasarkan senarai universiti yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

2) Sarjana;
 1. Calon adalah warganegara Malaysia;
 2. Berumur tidak melebihi 28 tahun pada 31 Disember 2019;
 3. Calon telah mendapat keputusan cemerlang di peringkat Ijazah Pertama dalam bidang sains tulen iaitu mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.75 ke atas atau Kelas Pertama dan mod pengajian mestilah dalam mod penyelidikan penuh;
 4. Calon tidak mempunyai sebarang ikatan kontrak dari mana-mana penaja semasa di peringkat pengajian terdahulu atau pihak penaja bersedia melepaskan ikatan kontrak jika ditawarkan biasiswa ini;
 5. Calon yang sedang berkhidmat di mana-mana sektor awam atau swasta dan bersedia untuk melepaskan jawatan sekiranya di tawarkan biasiswa ini;
 6. Mod pengajian mestilah dalam mod penyelidikan dan sepenuh masa; dan
 7. Calon sedang mengikuti pengajian di peringkat Sarjana atau telah mendapat tempat mengikuti pengajian dalam bidang sains tulen sama ada di dalam negara atau luar negara berdasarkan senarai universiti yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

3) Ijazah pertama;
 1. Calon adalah warganegara Malaysia;
 2. Umur tidak melebihi 21 tahun pada 31 Disember 2019;
 3. Calon memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 3.60 dan ke atas di peringkat Asasi Sains/Matrikulasi/STPM/Diploma, Skala 1180/1600 untuk semua ujian dalam SAT, 40/45 dalam International Baccalaureate (IB) dan 4A dalam A Level;
 4. Pelajar-pelajar yang berada di semester akhir di peringkat Asasi Sains/Matrikulasi/STPM/Diploma, Skala 1180/1600 untuk semua ujian dalam SAT, 40/45 IB Diploma dan A-Level;dan
 5. Pelajar belum lagi menerima menerima sebarang biasiswa / tajaan / ikatan perjanjian dari mana-mana penaja.

PERMOHONAN
 • Permohonan dibuka mulai pada 25 Januari 2019 Jam 4 Petang sehingga 10 Februari 2019 Jam 11.59 Malam. 
 • Permohonan perlu dibuat secara dalam talian (online) melalui Portal KPM di https://biasiswa.moe.gov.my/MyBrainSc/.
MAKLUMAT LANJUT 

KEMENTERIAN PENDIDIDKAN MALAYSIA
Cawangan Penawaran
Bahagian Biasiswa Dan Pembiayaan
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6 Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Email mybrainsc@moe.gov.my

Maklumat Urusetia (Penawaran) 
Puan Nur Ilyani Binti Othman othmanni@moe.gov.my
[03 – 8870 6373]
Puan Norhaslindawati Binti Mohd Hanafi haslindawati.h@moe.gov.my
[03 – 8870 6403]
Puan Hani Suhailiz Binti Ahmad Suhaimi hani.suhailiz@moe.gov.my
[03 – 8870 6370]
Encik Ab Rahman Bin Ahmad Zabidi rahman.zabidi@moe.gov.my
[03 – 8870 6370]

Maklumat Urusetia (Penajaan) 
Puan Mariani Binti Mohd Refin mariani.refin@moe.gov.my
[03 – 8870 6582]
Puan Hajarnorni Binti Abu Hassan hajarnorni.abu@moe.gov.my
[03 – 8870 6582]


0 comments:

Post a Comment